Informacje o inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju

Stawiamy ludzi i planetę na pierwszym miejscu. Wierzymy w siłę pozytywnego działania, począwszy od naszej inicjatywy na rzecz dobrego samopoczucia pracowników, poprzez programy edukacji muzycznej, aż po trwałe wsparcie i rzecznictwo na rzecz społeczności LGBTQ.

Przeczytaj więcej tutaj o naszych przyszłościowych metodach odpowiedzialnej produkcji i technikach projektowania - w tym o innowacjach Water<less® i metodach produkcji, które zużywają znacznie mniej wody niż tradycyjne środki - a także o tym, jak opowiadamy się za tym, co najważniejsze: ludźmi na całym świecie.

Kupuj wszystkie produkty Water<less® i zrównoważone.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie